Variationerna af konsonantparet ts i det finske sprog

 

 

Der er 6 former i nominativ, hvor hovedtyperne er tt, ht, ts og ss. I de vestlige dialekter, så er tt den vanligste kombination.

I dialekterne i Tavastland forekommer ikke stadieveksling, men i de sydvestlige dialekter er der stadieveksling til svagt stadie mettä - metän.

Den dentale spiranten ð er meget sjælden i vestlige dialekter, og forekommer i meget begrænsede områder.

Mht. til de østlige dialekter er th mest udbredt blandt dialekterne i Savolax. Der er i visse områder stadieveksling mehtä – metän og mehtä – mehän, og i andre områder forekommer stadieveksling ikke; mehtä – mehtän.

Den standardfinske form ts forekommer i nogle østfinske dialekter, hvor der som på standardfinsk ikke forekommer stadieveksling: metsä – metsän.

I andre østlige dialekter forekommer ss. I dem forekommer både stærkt og svagt stadium: messän – messän og messän – mesän.

Sidst men ikke mindst, så er der yderligere en variant af ts i østfinske dialekter. I nuværende Rusland, hvor man bruger en frikativ: mettšä, og varianten har stadieveksling til metšä.

Se i tabellen hvor i Finland de forskellige former forekommer.  

 

Nominativ

Genitiv

Hvor det tales

 

metsä

metsän

Standardfinsk

mettä

mettän

I Tavastland, norra Finland og i deler af Østerbotten

mettä

metän

I Sydvestfinland og i små områder nord for Viborg og en lille enklave ca 100 km øst for Oulu

mehtä

metän

I store dele af Savolax

mehtä

mehtän

Områder der grænser til det østlige Tavastland, mellemste del af Østerbotten, samt vest for Ladoga.

mehtä

mehän

Vestlige og sydlige dele i Savolax

meððä (1)

meðän

Kring byen Raumo. Meget begrænset område. 

meððä (1)

meððän

En variant der forekommer længere ind i landet fra Raumo. Meget begrænset område.

messä

messän

Det nordlige karelske næs ved grænselandet mellem Finland og Rusland. I en mindre enklave nord for den savolaxiske kile.

messä

mesän

I et mindre område nord for hvor ’messän’ forekommer.

metsä

metsän

Det karelske næs syd for Viborg. Svarer til det standardfinske udtal.

mettšä (2)

metšän

I et område nord for Ladoga i det sydlige Karelen. Nuværende Rusland.

 

(1) ð symboliserer en ustemt dental spirant som th i det engelske 'think'.

 

(2) š er en palatoalveolær frikativ, og udtales som sh i det engelske 'sheep'.  

 

 

 

 

 

 

 

Det finske skriftsprogs udvikling »

 

Variationen af konsonantparet ts i det finske sprog »

 

Ortografiske, fonologiske og morfologiske træk, Agricola vs. moderne finsk »

 

En analyse af de vestlige og sydvestlige finske dialekter »

 

Forside finsk »

 

 

 

 

Blog »

 

Skriblerier og betragtninger på dansk, svensk og finsk.

 

 

En historie »

 

Velkommen til en historie om en drengs bizarre opvækst. Mød den flippede mor, farens fordrukkede reserve-kone Ramona, tre brødre samt en hel del mulige og umulige figurer.

 

 

Finsk »

 

Diverse grammatiske gennemgange af det finske sprog.

 

 

Majakovskij »

 

"En sky i bukser" af Vladimir Majakovskij. 1915. Frit oversat fra en svensk oversættelse.

 

 

 

Kontakt  » 

 

 

 

salo.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

salo.dk